Family Homes s.r.o.
Na Dědině 38
Vésky
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 08085684, prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na mých internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, mé Internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte.

I. Data, která mi poskytujete

1.1 Kontaktní formulář. Kontaktujete nás v oprávněném zájmu (zájem o nemovitost). V kontaktním formuláři po vás budeme chtít email, jméno a text vaši zprávy. Další řešení prodej nemovitosti nepodléhá této webové stránce.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Získávám data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě. Využívám služeb Google Analytics. Když navštívíte tento web, získám informaci o operačním systému, webovém prohlížeči, vaší zevrubné lokalitě a informace, z jaké URL adresy jste na tento web přišli.
Zjistěte více na stránce o Zpracovávání souborů Cookies

Ostatní osobní údaje, které mi poskytnete v souvislosti s návštěvou mých stránek budu jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

III. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je odpověď na váš dotaz a další případné osobní údaje v právním vztahu odkoupení nemovitosti.

IV. Doba uložení osobních údajů

Budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 5 let u e-mailových adres, IP adres, u dalších osobních údajů 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

V. Poučení o vašich právech

Nejste povinni mi jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že spolupráce vyžaduje vaše osobní údaje a vy mi je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemůžeme prodat nemovitost nebo vám odpovědět na vaše dotazy.

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

VI. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření. V této souvislosti nicméně zaručuji, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

VII. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu info@familyhomes.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budu jen v případech, kdy k tomu mám zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

V platnosti od 25. 5. 2018.